zondag 16 maart 2014

Jeugdzorg en de verkiezingen

Aanstaande woensdag mogen de Nederlanders van boven de 18 weer eens naar de stembus.  Het ziet er naar uit dat de opkomst een historische laagte zal bereiken.  Het schijnt dat men niet meer zo geïnteresseerd is in de gemeentepolitiek. Dit is vreemd: juist nu er veel meer taken naar de gemeenten gaan, lijken mensen juist minder geïnteresseerd in gemeentepolitiek.

Hier zal geen stemadvies volgen: daar zijn voldoende websites over. Ik geef u, geachte lezers, een paar vragen die u aan uw kandidaatsraadsleden kan voorleggen aangaande de jeugdzorg. Een kritisch noot begint vaak met enige kritische vragen.

De vragen

1.    Gaat deze gemeente de jeugdzorg voortzetten zoals BJZ dat al jaren deed?
2.    Gaat de stroom uit huis plaatsingen van kinderen op de zelfde voet door?
3.   Hoe staat het met de privacy van ouders en kinderen nu de  'zorgen' achter de rug van ouders, in allerlei teams besproken gaan worden?
4.   Krijgen ouders/kinderen de vrij toegang tot kinderpsycholoog, kinderpsychiater dan wel orthopedagoog of gaan in feite leken de zorg bepalen?
5.    Gaat u structureel naar ouders en kinderen luisteren als het om de zorg over de jeugd gaat, of laat u zich leiden door de BJZ-vertegenwoordigers die in feite al meer dan 10 jaar falen?
6. Wat gebeurt er met de vaak jarenlang op twijfelachtige gronden uit huis geplaatste kinderen? Blijven deze uit huis geplaatst of gaat u er aan werken dat deze weer met hun ouders herenigd worden?
7.   Wist u dat er heel veel te bezuinigen valt als u de regie voor de zorg om de jeugd bij ouders, kinderen  en hun huisartsen laat?

In de hoop hiermee een bijdrage geleverd te hebben voor uw bewust uitgebrachte stem…..

Nico Mul

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mulmeldpuntjeugdzorg@gmail.com

zondag 9 februari 2014

De Olympische Spelen, mensenrechten, homorechten en kinderen…Wat hebben de Olympische Spelen te maken met mensenrechten, homorechten 
en kinderen?

Op 7 februari vond de grootse opening plaats van de Olympische Winterspelen 2014 te Sotsji.  


Voorafgaand aan dit evenement had onze eerste minister M. Rutte een gesprek met president Poetin over de homorechten in Rusland en de schending van mensenrechten…
Hypocrisie ten top…

Iedereen heeft mensenrechten, of men nu man, vrouw, kind, Katholiek, Protestants, Moslim, Joods, Hindoe, hetero, of homo is.  Een ieder heeft recht op respect, acceptatie enz. Ook wordt er niemand gediscrimineerd in Nederland, zie ons art. 1 Grondwet, zie de hoeveelheid internationale verdragen als het EVRM (zie vooral art. 8 over eerbiediging gezinsleven), het Verdrag inzake (psychische) foltering en het Internationaal Verdrag in zake de Rechten van het Kind (IVRK) die Nederland ondertekend en geratificeerd heeft. 
In Nederland is alles keurig voor elkaar zogezegd….

Onze premier gaat daarom maar eens naar de president van het grootste land ter wereld vertellen hoe het moet…. Het is toch schandalig wat daar gebeurt…

Wat Rutte ongetwijfeld niet gezegd zal hebben:

-         Dat Nederland het land is met het hoogste aantal kinderen ter wereld waar hun ouders worden ontnomen.

-         Dat in Nederland zelfs bij geboorte kinderen hun ouders worden ontnomen.

-         Als kinderen thuis te veel een vreemde taal spreken, Russisch bijvoorbeeld, dan is dat reden om dat gezin te ruïneren en hun die kinderen hun ouders te ontnemen.

-         Dat van gelijke behandeling geen enkele sprake is in Nederland, zeker niet als het gaat om het primaire recht van ieder kind bij geboorte: je ouders kennen en een goede band met beiden hebben: nog altijd hangt dit af van enerzijds de status van de relatie tussen vader en moeder, de economische positie van de ouders, vaak de wil van de ouder waar een kind verblijft en erger nog: de wil van jeugdzorg-instanties die met gewoonweg verzonnen indicaties de banden tussen kinderen en hun ouders doorsnijden (willen… dat lukt, gelukkig, vaak niet!).

-         Het gedrag van het fundamenteel schenden van mensen c.q. kinderrechten in Nederland wordt goedgepraat door 'onafhankelijke rechters'.

-         De overheid systematisch van zijn burgers steelt.  Om een triest voorbeeld te noemen: WAAR zijn de 50,9 MILJARD EURO van het AOW-spaarfonds gebleven? Het fonds is op 1-1-2012 opgeheven… waar is het geld, van de Nederlandse burgers, gereserveerd voor hun AOW, gebleven? Zelfs de Algemene Rekenkamer is die 'kwijt'….

Zou Poetin ook vermeld hebben dat hij minister Timmermans aangesproken heeft over het Nederlandse 'familierecht' en het ruïneren van gezinnen?
Heeft Rutte ook erkend dat Nederland voor 1996 reeds enkele keren is veroordeeld wegens het SCHENDEN van MENSENRECHTEN in het 'familierecht' en dat dit nog steeds doorgaat, onder het mom van 'jeugdzorg'?

Dat van gelijke behandeling geen enkele sprake is moge ook blijken uit het volgende: als ouders 1 of 2 oppassen voor hun kinderen hebben, dan is dat reden tot ernstige zorgen over de kinderen en zelfs reden tot uit huis plaatsing, als onze Koning en Koningin in verband met de Olympische Spelen of wegens andere omstandigheden ook langere tijd in het buitenland verblijven, dan mogen hun rustig hun kinderen overlaten aan minstens 5 verzorgers in volcontinudienst, geen reden tot zorg. De AMK-melding over de zorgen over deze kinderen werd en wordt nog steeds, 'uiteraard', genegeerd….
 
Rijkdom en BJZ

Ook is het opvallend dat mensen in vrijstaande huizen of rijke Nederlanders (bijna) nooit met BJZ en onder toezicht stelling c.q. uit huis plaatsing van hun kinderen te maken hebben: zelden hoort over een ingrijpen van AMK / BJZ bij een 'bekende Nederlander' waar de relaties (vaak met kinderen) aan en uit gaan….

Het moge u duidelijk zijn: Nederland meet met meerdere maten en geniet vooral van de Olympische Winterspelen  en denk vooral niet aan die 3 prinsesjes die het 17 dagen zonder hun ouders moeten stellen… Slaap verder….het AMK / BJZ doen hier niets… maar uw kinderen, geachte 'gewone Nederlanders', heeft BJZ graag….


Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul
     

meldpuntjeugdzorg@gmail.com
dinsdag 28 januari 2014

PRAKTIJK VAN JEUGDZORG: VERKRACHTING

Verkrachting is een van de verschrikkelijkste zaken die een mens een mens kan aandoen. Des te erger als dit een jong meisje van 7 jaar overkomt…. DRAMATISCH voor op de eerste plaats haar jonge leven: in één keer verwoest en voor haar ouders. Bij deze dus mijn oprechte medeleven met dit kind, haar liefhebbende ouders en familie.

Mij werd gevraagd dit schokkende bericht te 'liken'.  Dit heb ik niet gedaan, om bovenstaande reden.

Hier de noodkreet, die ik hier op verzoek van moeder met u deel (bron: facebook):

7 JARIGE MEISJE IS VERKRACHT ONDER TOEZICHT VAN KINDERBERSCHERMING NIEUWEGEIN. 

Al 5 jaar is mij dochtertje onder toezicht van kinderbescherming (BJZ) Nieuwegein. Ze is nu 7 jaar oud. Op 13 januari 2014 heb ik een brief ontvangen dat ik op gesprek moest komen. Daar in stond dat er een vervelende situatie speelt rondom m'n dochtertje. Dezelfde dag heb ik te horen gekregen dat m'n dochtertje is verkracht door een jongen van 14. dit gaat al 3 maanden lang zo door, binnen die 3 maanden hebben ze alles voor mij verzwegen. Elke keer als ik naar haar toe moest gaan op bezoek werd er elke keer een andere leugen verteld zoals: dat ze heel erg ziek is, buikpijn heeft, overgeeft enzovoort. Ik mocht mijn dochtertje dus 3 maanden niet zien, toen ik te horen kreeg dat ze is verkracht door een jongen van 14 die ook samen met haar in dezelfde pleeggezin woont, was het een hele grote klap in m'n leven. Ik voelde me radeloos. Nog steeds verbergen ze dingen over mijn dochtertje, dit is voor hun een hele normale zaak.
Ik heb ze zelfs onder bedreiging genomen, zodat ik mijn dochtertje kon zien, na de bedreiging mocht ik mijn dochtertje een half uurtje zien. En toen ik daar aan kwam vertelden mij dochtertje aan mij wat er is gebeurt, Ze zei: MAMA IK MOET JE WAT VERTELLEN, HET DOET ZO PIJN! EEN GROTE JONGEN HEEFT MIJ HEEL VEEL PIJN GEDAAN. dit zat mijn dochtertje huilende te vertellen aan mij. En toen vroeg haar oom aan haar, Leontina wil je bij je moeder gaan wonen? en toen zei mij dochtertje :JA DAT WIL IK HEEL GRAAG , ALS IK KON WEG LOPEN ZOU IK DAT DOEN MAAR DE DEUREN ZITTEN ALTIJD OP SLOT, EN ALS IK VAN DE RAAM GA SPRINGEN DAN GA IK DOOD MAMA. Ik heb mijn dochtertje nog nooit zo verwaarloosd gezien, dit is hart verscheurend!! Dank u voor het lezen van mijn verhaal.

a.u.b deel dit met iedereen, want het is hart verscheurend om je dochtertje zo te zien! 


Met vriendelijke groet MOEDER.

Enige opmerkingen: Ik heb zelf enige kleine taal- en typefouten verbeterd. Afgezien daarvan is het gewoonweg dramatisch wat hier staat en de houding van jeugdzorg: steeds zaken verzwijgen voor ouders, de omgang tussen kind en ouders dwarsbomen/ verminderen en vooral NIET het kind alleen laten praten met ouders: 'kinderen en dronken mensen spreken de waarheid'… Voor dat laatste is jeugdzorg juist allergisch….

'Jeugdzorg'

Hoe verschrikkelijk bovenstaande ook is, het verbaast mij eigenlijk niets.  De trouwe lezer over jeugdzorg heeft ongetwijfeld al kennis gemaakt met het 'Rapport Samson' (zie ook mijn commentaar bij dit artikel!), waaruit gewoonweg te lezen is 'seksueel misbruik is structureel in de jeugdzorg'. Ook aardig is dit Rapport van de Universiteit van Leiden dat een nog schokkender beeld van 'jeugdzorg' geeft.

Vele keren heb ik ouders gehoord over misbruik van hun kinderen in pleeggezinnen of instellingen. Ouders worden meestal afgepoeierd met beschuldigingen alsof de ouders te bezorgd zijn of, dat de illusie gewekt wordt dat misbruik bij ouders zelf gebeurd is, en wat ik recentelijk hoorde, 'het pleeggezin is Christelijk, dus seksueel misbruik komt daar niet voor'. Grotere onzin is nauwelijks denkbaar, maar BJZ zegt het….

De vragen

-         Was de thuissituatie van het kind zodanig slecht dat het kind écht uit huis geplaatst moest worden?
-         Was hulp in het gezin van het kind niet mogelijk geweest?
-         Wat was het waarheidsgehalte van de 'indicatie tot uit huis plaatsing'?
-         Waaruit bestond de 'hulp' voor het kind?
-         Wie heeft dit pleeggezin aanbevolen / gescreend?

Het excuus

In de loop der jaren zijn er al enige drama's breeduit in de media geweest over de 'successen' van jeugdzorg. Er zal ook hier weer een rapport gemaakt worden met, ik zal maar alvast de bekende dooddoeners van jeugdzorg op een rijtje zetten:
-         Er is een inschattingsfout gemaakt.
-         Wij konden dit niet voorspellen.
-         De gezinsvoogd heeft de risico-inventarisatie gemaakt en daar waren geen verontrustende signalen opgevallen.
-         Er is naast elkaar gewerkt.
-         Foutje in de communicatie.
-         Wij kunnen niet ieder risico voorzien 
(en vele andere drogredenen over het falen van jeugdzorg) 

Ondertussen….

Omwille van hun baanbehoud staan op 22-januari 2014 maar liefst ca. 1000 BJZ-medewerkers / gezinsvoogden / save-werkers en O&K-adviseurs te demonstreren in Den Haag, daarbij om het hards roepend hoe belangrijk zij zijn….
Hoe erg als ze niet meer door kunnen gaan met het ruïneren van kinderen en gezinnen te gronde richten….


TRIESTE CONCLUSIE

Jeugdzorg-medewerkers kunnen op geen enkele wijze enige veiligheid van een kind garanderen. Juist omwille van het feit dat kans op misbruik bij UHP maar liefst meer dan 100 x zo hoog is dan de kans daarop in het eigen gezin is het misschien eens zaak om serieus te denken op een algehele opheffing van BJZ en consorten, juist omwille van de VEILIGHEID van KINDEREN!

(Zouden gemeenteambtenaren die de transitie jeugdzorg voorbereiden dit ook inzien?)

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com


maandag 20 januari 2014

BJZ manifestatie: nu de Jeugdzorg-medewerkers zélf!

Bureau Jeugdzorg klaagt en jammert….

In 2015 wordt de jeugdzorg verantwoordelijkheid van de gemeenten. Velen, met name ouders, zouden het zeer vreugdevol vinden als men een verlost zou worden voor een al meer dan 40 jaar falend instituut BJZ… Prof. J. v.d. Acker schreef ooit een artikel dat o.a. in de Volkskrant gepubliceerd werd met de koppen: 'Opdoeken BJZ… al 40 jaar het zelfde verhaal'. Van enig zelfinzicht blijkt geen sprake, sterker nog, men vindt dat zij juist de onmisbare professionals zijn.... leest u verder!

Ook nu weer, met de transitie,  wordt het verhaal naar voren gehaald van 2003-2005 toen de Wet op de Jeugdzorg werd ingevoerd: 'er gaat samengewerkt worden met ouders', 'een gezin een plan', 'Samen met ouders wordt een hulpverleningsplan opgemaakt', 'de gezinsvoogd wordt nu meer coördinator van de hulpverlening'. Deze zélfde uitdrukkingen worden nu herhaald als het gaat om de promotie van BJZ bij de gemeenten, zij het dat de 'gezinsvoogd' nu 'O&K-adviseur', 'SAVE-werker', 'Buurt-team-medewerker'  of een andere frivole benaming krijgt.

De vreugde over het mogelijk verdwijnen van BJZ wordt verstoord door de acties die zij, met overheidsgeld, mogen doen als op 22-01-2014 in Den Haag….
De vakbond FNV steunt het volledig gezien het artikel op hun website.

Het is natuurlijk hun recht om op te komen voor hun werkgelegenheid…. Ook is het wederom markant dat zij zelfs in het artikel op hun website schrijven dat gemeenten in gesprek moeten gaan MET BJZ…. Waarom niet met (oudere)kinderen en met ouders die met BJZ te maken hebben over de wenselijkheid / tevredenheid over de hulp van BJZ? Waarom gaan gemeenten dan niet eens praten met ouders en ouder-ondersteuners over hoe de jeugdzorg anders kan?  Juist ja: zoals menig BJZ ouders behandelt, wordt hier ook gesproken en gedaan: ouders staan buitenspel, kinderen tellen niet, het enige wat telt is de werkgelegenheid + de bonussen van BJZ-medewerkers en bestuurders. (Vele van hen ontvangen zelfs meer dan de minister-president!).

Ik citeer hier een gedeelte van het artikel zoals op de FNV-website:

Waarom een manifestatie?

Eind januari of begin februari behandelt de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet. Daarnaast nemen de verschillende regio’s in de eerste maanden van 2014 besluiten over de inrichting van hun jeugdzorg. Het is dus de hoogste tijd dat politici en andere beleidsmakers in gesprek gaan met de jeugdwerkers. Onze zorgen over de invoering van de wet zijn al wel meerdere keren benoemd, maar écht gehoord worden we niet! Terwijl juist wij de Jeugdwet in de praktijk moeten uitvoeren. We hebben er dus iets over te zeggen. Daarom organiseren wij een manifestatie.

Tijdens de manifestatie claimen we onze spreektijd. En uiten we zorgen over de continuïteit van de zorg, werkgelegenheid en specialistische zorg. Eerste en Tweede Kamerleden zijn uitgenodigd om het debat aan te gaan. Daarnaast zorgen we voor een inspirerend programma. Meer informatie over de manifestatie lees je in deze flyer.


De blog 'De Gesel Jeugdzorg', plaatste recentelijk deze kritische noot:
(Het origineel bleek van de gepensioneerde advocaat familierecht mr. ir. Prinssen)

VLOEKEN IN DE GROTE KERK

Commentaar op:

MANIFESTATIE JEUGDWET
Georganiseerd door: Gezinsvoogden i.s.m. Abvakabo FNV
Woensdag 22 januari, Grote Kerk, Den Haag, 11.00-14.00 u

De Jeugdwet gaat over kinderen – niet over werkgelegenheid
Vakbonden die over de Jeugdwet praten: vloeken in de kerk
WERKGELEGENHEIDSLOBBY
Met vakbondsgeld hebben de gezinsvoogden de Grote Kerk in Den Haag afgehuurd voor hun werkgelegenheidslobby.
Met vakbondsgeld zijn bussen ingehuurd om gezinsvoogden uit het hele land naar de Manifestatie te vervoeren.
Met Jeugdzorggeld stelt Jeugdzorg Nederland gezinsvoogden vrij om deel te nemen.
HET WARE GEZICHT VAN JEUGDZORG
Jeugdzorg laat met deze lobby zijn ware gezicht zien.
Hebben ouders dan tòch gelijk?
Zijn kinderen inderdáád werkgelegenheidsobject voor gezinsvoogden?
POLITICI?
De vakbondslobby heeft politici uitgenodigd voor “debat” tijdens de manifestatie.
Integere politici zullen daarvoor bedanken. Het is mee-vloeken in de Grote Kerk.
De Manifestatie is belangenverstrengeling

Tot zo ver de aanhaling van de blog 'De Gesel Jeugdzorg'.

OUDERS KOM DEMONSTREREN!

 Laat ouders eens het WARE GEZICHT van jeugdzorg tonen! Ik raad ouders ten zeerste aan om ook bij deze manifestatie te verschijnen en nu eens te laten horen hoe die over BJZ en hun gezinsvoogden denken. Vooral voor ouders van uit huis geplaatste kinderen!

Ook is het op vallend dat alleen en uitsluitend gezinsvoogden c.q. BJZ-medewerkers komen en géén enkele ouder roept  'BJZ MOET BLIJVEN'.

BJZ presteert het in de loop der jaren vele keren door hun miskleunen, met dode kinderen als gevolg, uit te legen als een 'succes' van jeugdzorg en vooral een falen van ouders, nooit een gevolg van weigering hulp of hun houding van partijtrekken voor één ouder en andere ouders tot wanhoopsdaden drijven…. Tot nu toe heeft dit geleid tot steeds méér geld voor de jeugdzorg.

Ik noem maar even Julian en Ruben en de in Roermond verbrande kinderen: de vader had weliswaar dat huis in brand gestoken, in de meeste mediaberichten werd  er niet bij vermeld  dat de moeder in kwestie, samen met BJZ,  er alles aan deed om de vader ieder contact met zijn kinderen te verbieden, vader GESMEEKT heeft om hulp voor hem en de zaak, maar vader volledig GENEGEERD  werd…. En als ramp het hele huis bekleed was met zeer brandbare kunststof schroten….
Ondertussen gaat BJZ met allerlei lijstjes gezinnen af om maar kinderen uit huis te plaatsen, maar is daarin ook zeer inconsequent: als alleenstaande moeders 2 kinderoppassen hebben, dan is dat een 'zorgelijke situatie' (en reden tot UHP), maar hebben de kinderen van onze Koning 14 dagen geen enkel contact met ouders en minstens 5 verschillende verzorgers, dan is dat geen enkele reden tot zorg, ook al zijn de ouders op 24 u reizen van huis….

Tevens zijn er juist vele websites als  www.anti-burojeugdzorg.nl , www.jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl , www.jeugdzorg.info.nl , www.stichtingkog.info die allen een heel ander beeld van jeugdzorg geven dan hetgeen de jeugdzorg-industrie wildoen voorkomen.

Rapporten en onderzoek over BJZ

Positieve rapporten over BJZ zijn er geheel niet,wel rapporten die juist een heel negatief beeld van  jeugdzorg geven:
 Ik noem nogmaals '909 zorgen' waaruit bleek dat slechts een 28 % van de jeugdhulp enig positief effect heeft, de rest is negatief of geen enkel effect, 72% weggegooid geld dus…

De commissie Samson kwam in september 2012 met een rapport met de onthutsende conclusie als 'seksueel misbruik is structureel aanwezig in de jeugdzorg'… Het ware rapport, dat nog veel erger was en daarom uit het eindrapport is gehaald, is nog veel schokkender: hier het rapport 'Prevalentie seksueel misbruik in de Jeugdzorg 2008-2010'  van de universiteit Leiden.

Dr. R. Clarijs, promoveerde november 2013 n de Universiteit Tilburg op een onderzoek naar het functioneren van de jeugdzorg. De titel van zijn proefschrift spreekt boekdelen:  'Tirannie in de jeugdzorg' 25-11-2013!

De Nationale Ombudsman bracht december 2013 een vernietigend rapport  uit over BJZ.

Een positief rapport over de wenselijkheid van BJZ is door mij nimmer aangetroffen en is ook op geen enkele BJZ-website te vinden….. De enigen die BJZ  noodzakelijk vinden zijn BJZ-medewerkers zelf…..

WAT NU?

BJZ-medewerkers doen alsof het een nationale ramp zou zijn als zij ontslagen zouden worden of als BJZ geheel zou verdwijnen, kinderen zouden dan ernstig bedreigd worden…
Tot nu toe zijn het juist de kinderen en de ouders die bedreigd, gekleineerd, vernederd en geschoffeerd worden door BJZ-medewerkers.  Alleen al door de basishouding van BJZ door alle ouders die met BJZ te maken hebben te kwalificeren met 'zwakke ouders'  en de manier waarop die ouders telefonisch en schriftelijk genegeerd worden….

Toekomst

Voor de toekomst van de jeugdzorg attendeer ik u op 'Meer bezuinigen door betere zorg', een artikel dat nog steeds actueel is!

Welke ouders hebben hun kinderen zo graag in jeugdzorginstellingen waar seksueel misbruik meer dan 100x zo vaak voorkomt als daar buiten en 'seksueel misbruik' structureel is (aldus het rapport van de Commissie Samson oktober 2012)?


Conclusie

De enige zorg die BJZ-medewerkers hebben is hun eigen werkgelegenheid en NIET ANDERS!

 Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)


Nico Mulwoensdag 1 januari 2014

WENSEN.....

Het zegt allemaal zo weinig, men doet het vaak uit gewoonte of  'omdat het zo hoort'.  Zelf doe ik daar niet aan mee, niet omdat ik voor u, geachte lezer, geen geluk, vrede of voorspoed zou wensen, dat gun ik namelijk iedereen altijd en niet voor enkele dagen…Met Kerst heeft men het over 'Vrede op aarde', met kerst kunnen de wapens één dag zwijgen. Als jaar en dag heb ik in mijn skype staan: 'schaf kerst af'  en daar achter een uitleg om eens de zaak om te draaien en het in feite altijd vrede te laten zijn, eens ophouden met oorlogvoeren en, misschien voor de mensen die per sé willen ruzie maken, 1  dag in de 4 jaar als ruziedag houden…

De strijd die zo veel ouders, ongevraagd, met 'jeugdzorg' krijgen is er vaak een die veel weg heeft van oorlog, met het verschil dat dank zij 'jeugdzorg' ouders vaak ook met feestdagen zonder hun kinderen zitten en kinderen ook met feestdagen hun ouders en familie moeten missen.


                                            OORLOG moet STOPPEN…

Daarom …
Wens ik een ieder een 'jeugdzorgvrije toekomst',

bevrijding van BJZ / WSG/ LdH J&R/ SGJ en bovenal dat

ALLE KINDEREN een vreedzaam contact mogen houden met hun FAMILIE!
                      Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)
Nico Mul
dinsdag 31 december 2013

De TRANSITIE: de 'SAVE-werker'!Na het meest recente rapport d.d. 10-12-2013 van de Nationale Kinderombudsman over het falen van BJZ en niet te vergeten de vele klachten over BJZ, komt BJZ- Flevoland met een tegenoffensief: zowel Facebook, een website, Youtube en Twitter worden ingezet om te betogen hoe goed en veilig BJZ- Flevoland samenwerkt met ouders, alles samen met het gezin, alles wordt ingezet om de regie over kinderen weer zo snel mogelijk wordt terug gegeven aan de ouders…..

Even de middelen bekijken van BJZ- Flevoland: de website, twitter, facebook, youtube. (Er zijn zelfs mensen die BJZ 'geliked' hebben! Eigen medewerkers?)
Zie vooral op de website de berichten onder 'actueel' van 11-11-2013 over de zorgen die BJZ zich maakt over de 'continuïteit van de zorg', waarmee deze bedoelen de constante toelevering van kinderen voor pleeggezinnen en jeugdzorginstellingen, NIET de hulpverlening aan ouders die deze vragen! U weet, een EERLIJK BJZ heeft ooit op zijn website gewoonweg toegegeven dat er geen hulp verleend wordt aan ouders of kinderen….. ik schreef er ooit een artikel over!


Zie hier de verbazingwekkende video van BJZ-Flevoland:
Opvallende details: wordt in Amsterdam de ex-gezinsvoogd 'Ouder & Kind-adviseur', in Rotterdam worden het buurtwerkers die leiding geven aan de 'buurt-teams', in andere steden worden het 'generalisten' die de hulp gaan coördineren, in Flevoland worden het de 'SAVE-werkers', die zorgen voor een veilige omgeving voor uw kinderen en ziet u zelf niet in wat er bij u thuis aan hulp ontbreekt dan wel als u zelf niet de problemen (h)erkent (die de vorige BJZ-medewerkers overal vandaan verzonnen!)  dan zal de SAVE werker de rechter vragen uw kinderen uit huis te plaatsen… Men zegt er niet bij dat men vaak al a priori begint met 'ouders herkennen de problemen niet' en 'ouders hebben geen zicht op de juiste hulp voor hun kinderen' en dan komt er uiteraard weer zo'n 'indicatiebesluit' tot uit huis plaatsing.

Daarna gaat de SAVE-werker gaat er daarna alles aan doen om uw kinderen weer met hun ouders te herenigen…
Dit hebben we eerder gehoord: dat was ook al de bedoeling van de 'gezinsvoogd' bij de Wet op de Jeugdzorg 2005, dat zelfde mooie verhaal over de goede samenwerking met ouders staat ook op menig site van BJZ….. De praktijk wijst echter anders uit:  Leest u maar eens het verhaal van Maria, die, als het aan BJZ lag, nooit haar kinderen zou terug krijgen.  Dank zij de nodige eigen acties en het voeren van enige procedures en het inzetten van zelf gekozen echte deskundigen kreeg zij haar kinderen terug, in hetzelfde huis, met de zelfde omstandigheden als 2 jaar er voor….. alleen met dit verschil dat de kinderen 2 jaar hun ouders zijn onthouden en beschadigd zijn…. voor het leven… dank zij 'BJZ'.
Maria, 'Praktijk van Jeugdzorg 13' is slechts een voorbeeld.  Ik had er u meerdere kunnen noemen, maar gezien het feit dat de verhalen in feite het zelfde zijn lijkt mij dit voorbeeld duidelijk genoeg!

De VRAAG:
Welke ouders hebben nog vertrouwen in DIT BJZ als de zelfde personen die eerst met gewoonweg leugens, pertinente onwaarheden, ouders diskwalificeren hele gezinnen ruïneren, en vooral ouders negeren en kinderen nimmer naar ouders terugplaatsen, nu na deze mediacampagne, enz. allerlei mooie beloften gaan doen, sterker nog, de zelfde beloftes die ze deden in de jaren 2002-2005 toen allerlei instellingen opeens BJZ gingen heten en op een 'nieuwe manier' gingen samenwerken met ouders?

Hierbij is het op te merken dat er in feite géén basis is voor enig vertrouwen als die zogenaamde 'SAVE-werker' met de informatie die hij of zij van u krijgt er aan gaat werken om uw kinderen uit huis te plaatsen…. Eerst zogenaamd vertrouwen winnen en dan omkeren…

Kinderen terug?  Eerdere ervaringen met BJZ hebben geleerd dat van terugplaatsen zelden sprake is, 'eigen kracht conferenties' worden genegeerd en vooral ouders genegeerd en aan de kant geschoven worden….
Kortom: WIE gelooft die mooipraat van BJZ?

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)


Nico Mul


De TRANSITIE: Zuid -Limburg... je zal er maar wonen!

'Zuid-Limburg, je zal er maar wonen' is al enkele jaren een veel gehoorde reclameslogan….

In de regio Maastricht gaat het goed met de jeugdzorg n 2015: de 'zorg is gegarandeerd'.  De commissie Geluk, die de transitie begeleidt, is zeer tevreden.

Ouders kunnen mogelijk hier anders over denken: de mishandeling en misbruik in jeugdzorg-instellingen gaan onverminderd door, de uit huis geplaatste kinderen blijven uit huis, de tirannie van jeugdzorg gaat gewoon door.
(Zie het proefschrift van dr. R. Clarijs 'Tirannie in de jeugdzorg' 25-11-2013)

Ik verwijs u naar dit bericht van de gemeente Maastricht van 14-11-2013 Markant is de volgende uitspraak van de trotse wethouder M. Damsma:

"Het belang van het kind staat voor ons voorop. Wij garanderen zorg voor kinderen en ouders en hebben goede afspraken met zorgaanbieders".

Ik splits deze uitspraak even: het eerste gedeelte hebben we eerder gehoord…. Een dooddoener voor vooral méér geld voor jeugdzorg en méér uit huis plaatsingen. 

Het tweede gedeelte is gewoonweg schokkend: de wethouder heeft dus afspraken gemaakt om méér OTS-en en méér UHP te realiseren en vooral om de plaatsen in de instellingen te vullen en voldoende pleegkinderen aan te leveren voor de pleegzorg….

WAAR zijn de afspraken met ouders die hetzij OTS /UHP kinderen hebben, waar zijn de afspraken met ouders die nu nog BJZ-vrij zijn?  Helaas, daar wordt met geen woord over gerept….

Ook de zogenaamde 'onafhankelijke commissie Geluk'… WIE is die mr. L.Geluk? Juist ja: de ex-wethouder jeugdzorg van Rotterdam, wel bekend van een strek toenemende invloed van BJZ en de wethouder die aan het handje liep van BJZ…. Hoezo 'onafhankelijk'? Gelukkig zitten er verder 2 BJZ-kritische hoogleraren bij (prof. dr. T.A. van Yperen en prof.dr. N.W.Slot). Welke ouders zitten in die commissie? GEEN.

Gezien de uitnodiging daartoe in het artikel van de gemeente Maastricht schreef ik een kritische brief aan mw. M. Damsma.

Reactie aan de wethouder

(Briefhoofd)
Per e-post (post@Maastricht.nl) AAN:

Gemeente Maastricht, t.a.v. de wethouder jeugdzorg
Mw. M. Damsma

Roermond, 15 november 2013

Geachte mevrouw Damsma,

Uit de media verneem ik, via dit artikel: http://www.maastricht.nl/web/Home/M_e_d_i_a_i_t_e_m-tonenop/Positief-oordeel-aanpak-Jeugdzorg-in-ZuidLimburg.htm, dat u trots bent omdat de 'onafhankelijke commissie Geluk' u zo positief beoordeeld heeft aangaande de 'transitie jeugdzorg'.  U wordt geroemd omdat de indicatieve zorg behouden blijft en 'gecontinueerd'. 
Ik acht dit bericht zéér zorgelijk: er wordt gesteld dat de 'Commissie Geluk' zo onafhankelijk is…. 'Vergeten' is kennelijk dat deze heer Geluk wethouder jeugdzorg van Rotterdam was en aan het handje liep van BJZ, ook vond deze man dat de greep van BJZ op de samenleving versterkt zou moeten worden.  Dit zei hij nooit letterlijk, maar zijn handelen als wethouder was daar naar. Ook zitten in deze commissie géén 'BJZ-slachtoffers' of ouders van kinderen die uit huis geplaatst zijn naar pleeggezin of 'residentiële instelling'. De ouders staan hierin ook volledig buitenspel.

U bent dus er trots op dat in de 18 gemeenten van uw regio de kinderen die uit huis geplaatst zijn dit ook blijven, dat er niets gedaan wordt om die kinderen hun ouders terug te geven, dat het seksueel misbruik dat ook in uw regio plaatsvindt in de jeugdzorg-instelingen (ik heb zelf enige aangiften gedaan!) gewoon doorgaat. Ook kan jeugdzorg daar het komende jaar doorgaan met kinderen voor het leven beschadigen, omdat daar géén adequaat deskundig onderzoek gedaan wordt en alleen sociaal werkers het voor het zeggen krijgen.

U heeft niet van de gelegenheid gebruik gemaakt om eens met OUDERS te gaan praten over WAT DIE WILLEN en hoe die de jeugdzorg zien en wat zij nodig achten. (BJZ doet en deed dit ook niet, ze beschouwen ouders die met BJZ te maken hebben al bij voorbaat als 'zwakke ouders' en 'pedagogisch onmachtig' enz. als het maar negatief is….)

Ikzelf, 19 jaar actief als ouder-ondersteuner in jeugdzorg- en kinder-beschermingszaken, heb dat wel gedaan. 
Kort samengevat willen de ouders het volgende;
-          Dat er naar HUN geluisterd wordt en dat hun SERIEUS GENOMEN WORDEN!
-          Dat als hun kinderen onderzocht moeten worden, dat dit door een echte deskundige als huisarts, kinderpsycholoog of kinderpsychiater gebeurt en niet door sociaal werkers met onduidelijke opleiding en geen enkele diagnostische bevoegdheid.
-          Dat kinderen en eventueel de ouders de hulp krijgen die ZIJ vragen en niet die een instelling als BJZ, zonder onderzoek en zonder enige vorm van waarheidsvinding hen oplegt.
-          Dat hun gezinnen in tact blijven en niet uiteengedreven door 'indicaties' die ook in uw regio op 'onderbuiksgevoel' of 'vermoedens' gebaseerd zijn.

Kort samengevat: u bent er dus trots op dat uw regio keurig aan het handje van BJZ loopt….en u juist NIET naar ouders geluisterd heeft!
Een geluk: bij de nieuwe wet dient u wel JAARLIJKS aan ouders /kinderen te vragen hoe zij denken over de 'jeugdzorg' die zij van uw gemeente geleverd krijgen.

Hopelijk maakt dat wel een eind aan wat veel ouders de 'terreur van BJZ' dan wel 'de hel die jeugdzorg heet' noemen.

Ik begrijp dat u dit schrijven misschien niet aardig zal vinden, toch wil ik u een handreiking doen: gaarne ben ik bereid om ook in uw gemeente een visie te geven die en bezuinigt en ouders en kindneren recht doet!
Op voorhand attendeer ik u op 'Meer bezuinigen door betere zorg', een artikel dat nog steeds actueel is!

Met vriendelijke groet en hoogachting,
Drs. N.J.M.Mul, arts

Tot mijn positieve verbazing (meestal krijg je geen antwoorden als kritisch ouder-ondersteuner en volger van jeugdzorg-zaken), komt er een antwoord:

Antwoord van de wethouder

Geachte heer Mul,

Dank voor uw brief als reactie op artikel "Positief oordeel aanpak Jeugdzorg in Zuid-Limburg" van 14 november op de Gemeente Maastricht pagina.
Het artikel stelt dat het Transitiearrangement Jeugdzorg Zuid-Limburg positief beoordeeld is door de landelijke "Commissie Geluk" en dat deze onafhankelijke toetsingscommissie Zuid-Limburg complimenteert en de regio in de beste categorie positioneert.
Alle 41 regio's in Nederland zijn door deze commissie beoordeeld of zij met zorgaanbieders afspraken hebben gemaakt over de zorgcontinuïteit en het behoud van de infrastructuur voor het overgangsjaar 2015.

Veel mensen hebben in de regio ZUID-limburg hard gewerkt om de zorgcontinuïteit voor kinderen in zorg te kunnen garanderen. Als we dan een goede beoordeling krijgen daarvoor dan ben ik daar als wethouder daadwerkelijk trots op.
Daarnaast ben ik me ervan bewust dat dit slechts een eerste stap is op weg naar een kwalitatief goede jeugdzorg.
Uw vooronderstelling dat wij in dat proces niet met ouders en jongeren praten is onjuist. Wij vinden het heel belangrijk om jongeren en ouders bij de decentralisatie jeugd te betrekken. Zo hebben we bijeenkomsten georganiseerd met het motto: Praat met ons, niet over ons. Verder nemen jongeren en ouders deel aan de jeugdzorg-denktank, werkgroepen, etc.  Ook koken en eten we regelmatig met jongeren en cliënten uit de jeugdzorg.
Wij hebben afgelopen periode met jongeren, cliënten en (pleeg)ouders een breed netwerk opgebouwd. Onze ervaring is dat zij heel goed kunnen aangeven hoe de jeugdzorg verbeterd kan worden. Wij zullen dan ook geen gebruik maken van uw handreiking wat uw visie betreft.

Met vriendelijke groet,

M. Damsma,
Wethouder Onderwijs, Welzijn en Zorg

Een en ander brengt mij tot een paar kritische opmerkingen:

-          In het artikel wordt nergens gesproken over ouders en jongeren, alleen over de afspraken met de zorgaanbieders!

-          Welke ouders zijn er voorstander van een voortzetting van de 'tirannie van jeugdzorg' (zie het proefschrift van dr. R Clarijs, die aantoonde dat jeugdzorg niets met zorg maar alles met tirannie te maken heeft!)?

-          Welke ouders hebben hun kinderen zo graag in jeugdzorginstellingen waar seksueel misbruik meer dan 100x zo vaak voorkomt als daar buiten en 'seksueel misbruik' structureel is (aldus het rapport van de Commissie Samson oktober 2012)?
-          Naar aanleiding van de reactie van de wethouder naar mij toe heb ik enigen van mijn (ex) cliënten uit de regio Maastricht gevraagd.  Geen van hen was iets gevraagd hoe zij de 'jeugdzorg' ervaren is,  enigen van hen zijn wel bezig met procedures tot schadeloosstelling wegens de kwellingen die zij als ouders en vooral hun kinderen hebben ondergaan, 'dank BJZ'….

Het resultaat is in ieder geval dat in het 'zonnige zuiden' het komende jaar gegarandeerd is dat de UHP kinderen UHP blijven, de indicaties voor OTS UHP en opsluiten in de zogenaamde 'open instellingen'  onverminderd  door zullen gaan, de gemeente zorgt samen met BJZ er voor dat de instellingen en pleegzorg voldoende kinderen krijgen toebedeeld… HIEP HIEP HOERA voor  BJZ-Limburg /Maastricht!

Ik hoop in een volgend artikel over BJZ-Limburg te kunnen mededelen dat ouders  (en dus niet de BJZ-lobby!) zeer tevreden zijn, hun kinderen weer terug hebben en de jeugdzorg zo goed werkt om omgangsregelingen goed te laten verlopen en alle hulp bieden die ouders en kinderen vragen….
Of  is dit een droomwens???

Zuid-Limburg…. Je zal er maar wonen….

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)


Nico Mul